Written by 12:11 μμ Αρθρογραφία, Επικαιροτητα, Νικολέτα Χριστίνα Βαλσαμίδου

Τεκνοποίηση και στερεότυπα | Νικολέτα – Χριστίνα Βαλσαμίδου

Επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι πέρα απ’τη συνειδητή επιλογή μη απόκτησης παιδιών,η ακούσια ατεκνία είναι μία συνθήκη η οποία αλλάζει και κλονίζει κάθε ισορροπία και σταθερά στη ζωή αυτών των ανθρώπων.

Στις δυτικές κοινωνίες η συζυγική πυρηνική οικογένεια εξακολουθεί να παρουσιάζεται ως κανονιστικός οικογενειακός ιδεότυπος, γεγονός που οδηγεί στην ανάδειξη της τεκνοποίησης σε αυτοσκοπό και σε στόχο προς επίτευξη.Η ικανότητα τεκνοποίησης είθισται να θεωρείται δεδομένη και ενταγμένη στην σφαίρα του <<κανονικού>>.Συχνά λοιπόν η επιθυμία απόκτησης παιδιού συγχέεται με την ‘‘υποχρέωση” ανταπόκρισης σε αυτά που επιτάσσουν οι κοινωνικές επιταγές.Ωστόσο,πολλοί είναι εκείνοι που δεν ανταποκρίνονται σε αυτή τη κανονιστική συνθήκη είτε γιατί δεν το επιθυμούν είτε γιατί δεν μπορούν.Αυτό όμως έχει ως άμεση συνέπεια να αντιμετωπίζονται κοινωνικά ως <<διαφορετικοί>>.Γίνονται λοιπόν αποδέκτες αρνητικών στερεοτύπων βιώνοντας κατά αυτό τον τρόπο μία έντονη και τραυματική ψυχολογική πίεση αλλά και φθορές στις κοινωνικές τους σχέσεις.

Διεξοδικότερα,όπως παρατηρείται, στην λαϊκή αντίληψη η αντρική υπογονιμότητα και στειρότητα συνδέεται λανθασμένα με την ανδρική ταυτότητα και σεξουαλικότητα.Καθίσταται σαφές ότι οι άνδρες οι οποίοι εμφανίζουν παθολογικά ή άλλα προβλήματα που εμποδίζουν ή καθιστούν αδύνατη τη τεκνοποίηση, συχνά έρχονται αντιμέτωποι με ταμπέλες και επιβαρύνονται με χαρακτηρισμούς που θίγουν την ανδρική τους υπόσταση και σεξουαλική τους ικανότητα. Στις περιπτώσεις αυτές όπως θα επισημάνει ο Κοινωνικός Ψυχολόγος Brendan Gough πέρα από την αμφισβήτηση της ανδρικής τους φύσης, το κοινωνικό στίγμα που φέρουν βάλλει την ψυχική τους υγεία και ευεξία· η θλίψη,η ντροπή,η περιθωριοποίηση και το άγχος που βιώνουν οι άνδρες αυτοί επιδρά αρνητικά τόσο στις κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσουν με οικεία ή άλλα πρόσωπα όσο και σε άλλους τομείς της ζωής τους όπως ο εργασιακός.

Αντίθετα, όταν μία γυναίκα αδυνατεί να τεκνοποιήσει δεν αμφισβητείται η σεξουαλικότητα της, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι δεν στιγματίζεται σε κοινωνικό επίπεδο. Για παράδειγμα στην προβιομηχανική κοινωνία της ελληνικής υπαίθρου, οι γυναίκες που δεν έκαναν παιδιά αποτελούσαν απειλή για την κοινότητα και αντιμετωπίζονταν ως μιαρές, γεγονός που απέκλειε τη συμμετοχή τους σε διάφορες κοινωνικές πρακτικές. Όταν ένα ζευγάρι δεν μπορεί να τεκνοποιήσει ,το στίγμα της στειρότητας το φέρει η γυναίκα καθώς η συμμετοχή του άνδρα στην σύλληψη αυταπόδεικτα δεν είναι μία εμφανής διαδικασία εν αντιθέσει με τη γυναίκα η οποία κυοφορεί και γεννά το παιδί. Σήμερα η αντίληψη ότι σκοπός της γυναίκας είναι η μητρότητα μέσα απ’την οποία ολοκληρώνεται ως άνθρωπος εξακολουθεί ατυχώς να αναπαράγεται. Έτσι, όταν δεν μπορεί να συλλάβει ο γάμος της χαρακτηρίζεται από πολλούς αποτυχημένος και ανολοκλήρωτος. Ο κοινωνικός στιγματισμός αυτών των ανθρώπων σε κάθε περίπτωση έχει βαρύ αντίκτυπο στην ψυχοσύνθεση τους καθώς αισθάνονται ελαττωματικοί και ανίκανοι να ανταποκριθούν στις ‘‘υποχρεώσεις’’ της έμφυλης ταυτότητας και ρόλους τους.

Επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι πέρα απ’τη συνειδητή επιλογή μη απόκτησης παιδιών,η ακούσια ατεκνία είναι μία συνθήκη η οποία αλλάζει και κλονίζει κάθε ισορροπία και σταθερά στη ζωή αυτών των ανθρώπων.Κατά συνέπεια καλούνται να παλέψουν στερεότυπα στα οποία εμφανίζονται ως υποδεέστεροι, ανολοκλήρωτοι και μισοί άνθρωποι,γεγονός που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ψυχική τους υγεία και ευημερία.

Νικολέτα – Χριστίνα Βαλσαμίδου, Φοιτήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

(Visited 38 times, 1 visits today)

Κλείσιμο