Γίνε αρθρογράφος

Παρακαλείσθε να στέλνετε τα κείμενά σας στο: laevolucionpolitica@hotmail.com για έλεγχο και δημοσίευση, αφού προηγουμένως έχετε εκδηλώσει το ενδιαφέρον σας στέλνοντας το βιογραφικό σας και έχετε εγκριθεί.

Προνόμια: Οι ενεργοί αρθρογράφοι μπορούν να συμμετάσχουν στις δράσεις που διοργανώνονται από το LEP, όπως επισκέψεις σε μουσεία/ αρχαιολογικούς χώρους/ μέρη με ιδιαίτερη σημασία, (π.χ. η Βουλή), στην ραδιοφωνική μας εκπομπή “LEPτομέρειες”, αλλά και στη διοργάνωση ημερίδων με κοινωνικό ή πολιτικό περιεχόμενο. Παράλληλα μπορούν να διοργανώνουν, κατόπιν συνεννόησης, τις δικές τους δράσεις (YouTube εκπομπή, ημερίδες, podcast, επισκέψεις και γενικά οτιδήποτε επιθυμούν ή τους εκφράζει) και να δημοσιεύεται η ατομική ή ομαδική δουλειά τους στο LEP. Επίσης, μπορούν να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις σε καθηγητές/εκπροσώπους από διάφορους φορείς και γενικά άτομα που μπορούν να προάγουν την προσπάθεια του LEP. Τέλος, κάθε αρθρογράφος εντάσσεται αυτόματα στην κοινότητα του LEP με τίτλο «LEPτομέρειες».

Οι στήλες στις οποίες μπορεί να συμμετάσχει, με τα κείμενά του, ο κάθε αρθρογράφος:

Απόψεις: Περιλαμβάνει την Αρθρογραφία, τις Διμερείς Σχέσεις και τις στήλες «LEP Ρωτάει» και «LEP Προτείνει».

Αρθρογραφία: Δεν υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος του κειμένου ούτε στον αριθμό των λέξεων ούτε στη θεματολογία του άρθρου σας, αρκεί να συνδέεται με κοινωνικά/πολιτικά ζητήματα, προκειμένου να συνάδει με το προφίλ του LEP.

Διμερείς Σχέσεις: Τα άρθρα της παρούσας στήλης περιλαμβάνουν την πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάλυση και σύγκριση δύο χωρών, χωρίς απαραίτητα η μία εξ αυτών να είναι η Ελλάδα.

To LEP ρωτάει: Η οργανωτική του LEP επιλέγει ένα θέμα της επικαιρότητας, το οποίο ανακοινώνεται στους αρθρογράφους. Οι ενδιαφερόμενοι σχολιάζουν κάτω από τη δημοσίευση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και στη συνέχεια λαμβάνουν κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες καλούνται να απαντήσουν σε μία παράγραφο. Σκοπός της στήλης είναι να αναδειχθούν διαφορετικές πτυχές του θέματος αναλόγως με το ακαδημαϊκό background των συμμετεχόντων.

Το LEP προτείνει: Οι αρθρογράφοι επιλέγουν ένα βιβλίο, μία ταινία ή ένα ντοκιμαντέρ πολιτικού ή κοινωνικού περιεχομένου και αφού αναφερθούν στο περιεχόμενο του έργου επισημαίνουν τους λόγους για τους οποίους το προτείνουν στο αναγνωστικό κοινό.

Ροή Πολιτικών Επιστημών: Η συγκεκριμένη στήλη περιλαμβάνει άρθρα και αναλύσεις που μας στέλνουν οι φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε, έρευνες του LEP, για τις οποίες ενημερώνεστε αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε και ακαδημαϊκές ή ερευνητικές εργασίες, τις οποίες μπορείτε να στέλνετε.

Αναδρομή στο Χτες: Περιλαμβάνει το Σαν σήμερα και τα Αφιερώματα.

Σαν σήμερα: Στη συγκεκριμένη στήλη δημοσιεύονται επετειακά άρθρα, στα οποία περιλαμβάνονται γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Συνήθως, πρόκειται για κείμενα μικρά σε έκταση περίπου στις 200 λέξεις -χωρίς να είναι υποχρεωτικό αυτό πάντως- τα οποία περιλαμβάνουν φωτογραφίες.

Αφιερώματα: Μοιάζει με την παραπάνω στήλη, καθώς το αφιέρωμα μπορεί να γίνει με αφορμή γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα -αλλά έχει σαφώς μεγαλύτερη έκταση- ή αφορά άτομα που γεννήθηκαν ή πέθαναν σαν σήμερα. Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, αφιέρωμα μπορεί να γίνει για μεγάλες προσωπικότητες, ασχέτως επίκαιρου χαρακτήρα ή όχι, για παράδειγμα αφιέρωμα στον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα κ.α. .

*Αυτές είναι οι στήλες που υπάρχουν μέχρι τώρα στο LEP. Φυσικά, μπορείτε να συμμετέχετε σε παραπάνω από μία, ανάλογα με τον χρόνο και τη διάθεσή σας.

Συνεντεύξεις: Αναλύονται ξεχωριστά γιατί δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει μια συνέντευξη, ακόμα και αν υπάρχει πρόθεση από εσάς. Συνεντεύξεις μπορούν να διενεργηθούν με δύο τρόπους: είτε δια ζώσης είτε με αποστολή ερωτήσεων στον συνεντευξιαζόμενο, ο οποίος αφού τις απαντήσει τις στέλνει πίσω σε εσάς και κατόπιν εσείς στο mail του LEP.

*Kάθε αρθρογράφος γίνεται μέλος του LEP Community

(Visited 4,344 times, 2 visits today)

Comments are closed.

Κλείσιμο