Χριστίνα Δ. Μελεούνη

Πολιτικός Επιστήμονας – Διεθνολόγος. Αναλύτρια στο Κέντρο Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων (ΚΕΔΙΣΑ) και δόκιμη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ – Πάντειο Παν/μιο). Ασχολείται με αναλύσεις που αφορούν κυρίως την περιοχή των Βαλκανίων, Κίνας και ΗΠΑ. Επιπλέον, έχει εργαστεί στην ελληνική πρεσβεία στη Βουδαπέστη στο τμήμα οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων μέσω του προγράμματος Erasmus και έχει πολυετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα σε διοικητικές θέσεις. Τέλος, είναι μέλος σε διάφορους οργανισμούς όπως ο ΕΟΠΕ.

Κλείσιμο