Συνεργασίες

Συνεργασία LEP – SAFIA

Συνεργασίες

Το LEP ανακοινώνει την συνεργασία του με την SAFIA – Φοιτητική Οργάνωση Διεθνών Σχέσεων

Περισσότερα

Συνεργασία LEP – Vouliwatch

Επικαιροτητα, Συνεργασίες

Το LEP ανακοινώνει την συνεργασία του με το Vouliwatch. ...

Περισσότερα

Συνεργασία La Evoluciόn Polίtica – Πανελλήνιας Ένωσης Νομικών & Πολιτικών Επιστημόνων

Επικαιροτητα, Συνεργασίες

Το La Evoluciόn Polίtica (LEP) ανακοινώνει την συνεργασία του με την Πανελλήνια Ένωση...

Περισσότερα

Συνεργασία La Evoluciόn Polίtica – Ελλάδα the project

Επικαιροτητα, Συνεργασίες

Το La Evoluciόn Polίtica ανακοινώνει την συνεργασία του με την δεξαμενή σκέψης Ελλάδα the project

Περισσότερα

Συνεργασία La Evoluciόn Polίtica – Κέντρο Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων

Επικαιροτητα, Συνεργασίες

Το La Evoluciόn Polίtica ανακοινώνει τη συνεργασία του με το Κέντρο Διεθνών...

Περισσότερα

Συνεργασία La Evoluciόn Polίtica – Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων

Επικαιροτητα, Συνεργασίες

Το La Evoluciόn Polίtica ανακοινώνει την συνεργασία του με τον Ελληνικό Οργανισμό...

Περισσότερα
Κλείσιμο