Ακαδημαϊκές Εργασίες

Σεμιναριακές, πτυχιακές, διπλωματικές ή οποιεσδήποτε άλλες ερευνητικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές

Διπλωματική Εργασία: Ζητήματα Επικοινωνίας στη Διάφυλη Σχέση | Δάφνη Μελά

Ακαδημαϊκές Εργασίες, Δάφνη Μελά, Επικαιροτητα

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη μελέτη ορισμένων εκ των επικοινωνιακών, κοινωνικών, ψυχαναλυτικών και φιλοσοφικών θεωριών αναφορικά με τη διάφυλη σχέση, των λόγων που δυσχεραίνουν την επικοινωνία αρσενικού και θηλυκού, το ρόλο του έρωτα και κατά πόσον αυτός είναι σε θέση να γεφυρώσει τις μεταξύ τους διαφορές.

Περισσότερα

Σεμιναριακή Εργασία: «Η Συγκρότηση Κυβερνητικής Ατζέντας: Κακοποίηση των Ζώων, από Πλημμέλημα σε Κακούργημα» | Βασίλης Τσιαπάλας, Θανάσης Σκούφιας

Ακαδημαϊκές Εργασίες, Βασίλης Τσιαπάλας, Επικαιροτητα, Θανάσης Σκούφιας

Η παρακάτω εργασία επιχειρεί να εισάγει τους αναγνώστες της στην κατανόηση της πρώτης φάσης του «κύκλου της δημόσιας πολιτικής», της συγκρότησης κυβερνητικής ατζέντας (agenda setting).

Περισσότερα

Επιστημονική Έκθεση: “Παγκόσμιες Αμυντικές Δαπάνες του 2019 και οι τάσεις που παρουσιάζουν την εποχή της πανδημίας COVID-19″| Θεμιστοκλής Ζ. Ζανίδης

Ακαδημαϊκές Εργασίες, Επικαιροτητα, Θέμης Ζανίδης

Οι επιπτώσεις των lockdown που επιβλήθηκαν κι επιβάλλονται ακόμη είναι τόσο σημαντικές στην παγκόσμια οικονομία που δύναται να αναγκάσουν τις κυβερνήσεις κι άλλων κρατών να αυξήσουν τα έξοδα για τη στήριξη του κράτους πρόνοιας, των συστημάτων υγείας αλλά και κλάδων της οικονομίας που χτυπήθηκαν από την επέλαση της πανδημίας.

Περισσότερα
Κλείσιμο