Ακαδημαϊκές Εργασίες

Επιστημονική Μελέτη: “Τα Μέτρα Αντιμετώπισης της Πανδήμιας Μέσα από την Οπτίκη της Πολιτικής Φιλοσοφίας: Ωφελιμισμός και Ρωλς ” | Δαβίδ Αριστοτέλης Φουσίεκ

Ακαδημαϊκές Εργασίες, Δαβίδ - Αριστοτέλης Φουσίεκ, Επικαιροτητα

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι ποικίλα: Μήπως το λόκνταουν είναι τελικά ο πιο ωφελιμιστικός τρόπος (π.χ. Αυστραλία); Μήπως οι ωφελιμιστικές κινήσεις του κράτους δεν είναι πάντα ωφελιμιστικές (π.χ. η μη ελεγχόμενη εισροή τουριστών σε μια χώρα); Μήπως ο ωφελιμισμός είναι ένα απλό λεκτικό εργαλείο για την νομιμοποίηση και κάλυψη κρατικών ελλειμάτων;

Περισσότερα
Κλείσιμο