Written by 11:11 πμ Αρθρογραφία, Επικαιροτητα

ALT-RIGHT: θεωρητική πλαισίωση και νοηματοδότηση | Κωνσταντίνος Τζίμας

Εδώ και δυο δεκαετίες περίπου, συγκεκριμένα από το 2008, πληθώρα συζητήσεων και ερευνών σε πολιτικούς, δημοσιογραφικούς και ακαδημαϊκούς κύκλους έχει εγείρει το εξ Αμερικής προερχόμενο φαινόμενο της alt-right(alternative right) σε ελληνική μετάφραση εναλλακτική δεξιά.

Ο συγκεκριμένος χώρος τοποθετείται τυπικά σε μια θέση στον ιδεολογικό και πολιτικό άξονα της δεξιάς ως γέφυρα μεταξύ της ακροδεξιάς και της κλασικής μορφής της δεξιάς, η τοποθέτηση αυτή όμως δεν είναι αρκετή για να αποκωδικοποιήσουμε και να αντιληφθούμε τον ρόλο του χώρου αυτού, σε ένα σύνθετο και πολύπλοκο πλέγμα εννοιών και ιδεολογιών είναι απαραίτητη η αποσαφήνιση.Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι να αποδώσει το βαθύτερο νόημα και τη λειτουργία της alt-right μέσα σε ένα συγκεκριμένο σύστημα όπως ο καπιταλισμός εντός της ιδεολογικής ηγεμονίας του νεο-φιλελευθερισμού,δηλαδή της κυρίαρχης ιδεολογίας.

Αρχικά, είναι αδύνατο και μεθοδολογικά εσφαλμένο να μελετηθεί φαινόμενο, και δη ιδεολογικό-πολιτικό,αποκομμένο από την θεωρητική του προέλευση και υπόσταση. Η πολιτική θεωρία και πρακτική χαρακτηρίζονται από μια διαλεκτική σχέση η οποία αλληλεπιδρά συγχρόνως με το κοινωνικό και οικονομικό συσγκείμενο.Επομένως,η κατασκευή μιας πολιτικής θεωρίας υπάρχει και εξυπηρετεί μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ ιδεολογίας και κοινωνίας.Για να γίνει αντιληπτό το περιεχόμενο alt-right θα χρειαστεί να μελετηθούν θεωρητικοί όπως ο Julius Evola, Joseph de Maistre όπως επίσης ο Carl Schmitt και ο Martin Heidegger.Ενδεικτικά,θα αναφερθεί πως ο Carl Schmitt ήταν νομικός του Τρίτου Ράιχ ήταν ο <<kronjurist>>,δηλαδή ο κορυφαίος.Υποστήριξε δημοσίως το ναζιστικό καθεστώς,ήταν μέλος του NSDAP,υποστήριζε την αρχή του Φύρερ(Führerprinzip) κοκ.Όλα αυτά είναι απαραίτητο να αναφερθούν επειδή ακριβώς όλοι οι θεωρητικοί αυτοί αποτυπώνουν την αντιδραστικότητα της διανόησης.Στους θεωρητικούς αυτούς συναντάμε σκέψεις αναχρονιστικές,σκοταδιστικές,αντιδημοκρατικές και ένα κύριο ιδεολογικό χαρακτηριστικό που συμπυκνώνει όλα αυτά και είναι ο αντιδιανοουμενισμός.Αποτελεί αυταπάτη να αρκούμαστε σε εύπεπτες ερμηνείες στα διαφόρων ειδών ιδεολογήματα χωρίς να εξετάζεται η ρίζα αυτών κάθε φορά.Είναι εμφανές ότι τα περισσότερα αυτά χαρακτηριστικά έχουν ενσωματωθεί από μεγάλη μερίδα της κοινωνίας σήμερα,επομένως τα μέσα με τα οποία η κυρίαρχη ιδεολογία επιδιώκει τη χειραγώγηση της κοινωνίας διαφέρουν κάθε φορά..Η θεωρία, η σκέψη, η έρευνα και ό,τι έχει παραχθεί και συντελεί την επιστήμη με σκοπό την απελευθέρωση της ανθρωπότητας εξουδετερώνονται από το alt right περιεχόμενο. Προφανώς,μια κοινωνία υποταγμένη είναι διαχειρίσιμη.

Σήμερα, στη πραγματικότητα αυτό που καθιστά επικίνδυνο και όχι γραφικό το φαινόμενο της alt-right είναι η εξελικτική ικανότητα και πολυπλοκότητα του καπιταλισμού.Ο τρόπος με τον οποίο ο ίδιος ο καπιταλισμός αναπαράγεται. Πομπός του καπιταλισμού είναι η διάχυση της κυρίαρχης ιδεολογίας μαζικά.Αυτό σημαίνει ότι είναι χρήσιμος για τις κοινωνικές και πολιτικές ελίτ ο κατακερματισμός των ολιτικών χώρων και η νοηματοδότηση των εννοιών σύμφωνα με τα εκάστοτε συμφέροντα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η εναλλακτική δεξιά δε μπορεί να ειδωθεί αποκλειστικά υπό το πρίσμα μόνο των εναλλαγών εντός του πολιτικού συστήματος ή μιας γραφικής ιδεολογικής έκφρασης αλλά είναι κάτι που επεκτείνεται ευρύτερα στη κοινωνία, βρίσκει τον χώρο λοιπόν να λειτουργήσει σε μια κοινωνία σχεδόν μηδαμινής ταξικής συνείδησης , πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, σε μια κοινωνία που επιζητά την εναλλακτική λύση χωρίς όμως να έχει αναπτύξει κοινωνική συνείδηση για τον τρόπο με τον οποίο θα αλλάξει η ζωή της.

Επιδιώκεται η προώθηση του αφηγήματος της εναλλαγής, με ένα ιδεολογικό κάλυμμα ριζοσπαστισμού, όπως αυτή κάθε φορά εκδηλώνεται από τη προπαγάνδα των μηχανισμών της,όπως λ.χ. στη συγκεκριμένη περίπτωση Αlternative right.Με αυτό οι ιδεολογικοί μηχανισμοί του καπιταλισμού προσπαθούν να ανατροφοδοτήσουν τη κοινωνία για να δημιουργήσουν έναν πιο στενό δεσμό προσκόλλησης των ανθρώπων με τα κυρίαρχα πρότυπα μέσω ιδεολογημάτων και μια κοινωνία συνολικά απομακρυσμένη από την γνώση και κατανόηση σε βάθος της πραγματικότητας. Η αποδόμηση της ψευδούς εναλλαγής,όπως αυτή ως αλλαγή, φαινομενικά στηρίζεται από τον παραμορφωτικό φακό της κυρίαρχης ιδεολογίας και η ανάπτυξη της αυτοσυνείδησης της κοινωνίας είναι απαιτούμενα για τη κοινωνική εξέλιξη.

Κωνσταντίνος Τζίμας, Φοιτητής Πολιτικής Επιστήμης

(Visited 55 times, 1 visits today)

Κλείσιμο